En bydel i endring – fra småindustri til urban bydel

Bydelen Ila ble en del av Trondheim først på midten av 1800-tallet. Mens den ennå ikke var innlemmet i byen var Ilsvikøra et fiskevær og området en sikker ankerplass og havn. Ila var byens fornøyelsessentrum, med Hjorten som viktigste trekkplaster. Bekken skaffet vannkraft til sag- og mølledrift og områdene rundt var "blegevolde" for byborgerne.

Fra å være en tett trehusbebyggelse befolket av byfiskere, sjøfolk og trelastarbeidere, er bydelen nå urbanisert. Bekken er åpnet og områdene rundt, er blitt til park og rekreasjonsområde. Ilsvikøra er nå et idyllisk boområde med egen strand. De siste årene er det bygd mange nye boliger – et boområde der gammelt og nytt utfyller hverandre, der forskjellige generasjoner og folk trives i lag.

"Her er et etablert og sammensatt bomiljø hvor studenter, barnefamilier og den eldre generasjonen trives"

Ta kontakt

Aurora Koteng
Daglig Leder Koteng Bolig

Hovednummer: 73 80 22 20
Mobil: 901 57 725
aurora@koteng.no

Logo KOTENG 01 Transp

Se også våre andre prosjekter på www.kotengbolig.no
For prosjektinfo se www.koteng.no/mellomila57info