Kvalitet

Den gode boligen er luftig, har godt med dagslys, samtidig som den har intime soner. Leilighetene har en gjennomarbeidet planløsning med god takhøyde. Vi har lagt vekt på at alle leilighetene skal ha balkong eller privat uteplass. Gjennomlys med utsikt fra nord og sola fra sør, har vært viktig. Prosjektet har et felles uteareal for rekreasjon og som møteplass for beboerne. Fasaden blir utført i tegl, - et bestandig materiale som sørger for vedlikeholdsfrihet. Prosjektet har lagt til rette for sykkel med 90 sykkelplasser. Inngang til sykkelparkering er lagt på bakkeplan for enkel adkomst.

Ta kontakt

Aurora Koteng
Daglig Leder Koteng Bolig

Hovednummer: 73 80 22 20
Mobil: 901 57 725
aurora@koteng.no

Logo KOTENG 01 Transp

Se også våre andre prosjekter på www.kotengbolig.no
For prosjektinfo se www.koteng.no/mellomila57info