Om Prosjektet

Ila er stedet hvor gammelt møter nytt. Hvor tradisjonsrike hus står side om side med nye, moderne boliger. Her er et etablert og sammensatt bomiljø hvor studenter, barnefamilier og den eldre generasjon trives.

Vi har jobbet lenge med å tilpasse prosjektet mellom småhusbebyggelsen i nord og den nyere bebyggelsen i vest. Prosjektet er med på å komplettere gateløpet slik at området får et mer bymessig preg. Resultatet er blitt en bygningskropp som former en hestesko inn mot et utenomhusareal som strekker seg mot parkområdet ved Ilabekken.

Prosjektet, tegnet av Siv. Ark Odd Thommesen har 43 leiligheter, som varierer fra 37 til 152m². Leilighetene har en gjennomarbeidet planløsning. Vi har lagt vekt på at alle leilighetene skal ha balkong eller privat uteplass. Gjennomlys med utsikt fra nord og sola fra sør, har vært viktig. Prosjektet har et felles uteareal for rekreasjon og som møteplass for beboerne. Fasaden blir utført i tegl, - et bestandig materiale som sørger for vedlikeholdsfrihet.

Det er lagt til rette for sykkel med over 90 sykkelplasser. Inngang til sykkelparkering er lagt på bakkeplan for enkel adkomst. Det er også lagt inn bredere dør og et felles rom for vedlikehold av utstyr.

Prosjektet har egen parkeringskjeller, med enkel adkomst fra vest.

Ta kontakt

Aurora Koteng
Daglig Leder Koteng Bolig

Hovednummer: 73 80 22 20
Mobil: 901 57 725
aurora@koteng.no

Logo KOTENG 01 Transp

Se også våre andre prosjekter på www.kotengbolig.no
For prosjektinfo se www.koteng.no/mellomila57info

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.