Personlige tilpasninger

Vi ønsker at du skal kunne ta så mange valg som mulig når det gjelder din nye bolig. Alle leilighetene har en innredning av god standard, og en funksjonalitet som er tilpasset leilighetens størrelse. Men vi har forståelse for at du kan ønske andre innredningsløsninger.

Vårt mål er at du skal glede deg til å overta en leilighet som er tilpasset din smak og dine behov.

Vi har en egen kundebehandler som skal hjelpe og veilede deg, slik at du får det hjemmet du ønsker.

Til en viss grad kan vi endre på rominndelinger og foreta andre mer bygningstekniske endringer. Dette betinger imidlertid en noe mer omfattende gjennomgang med våre teknisk ansvarlige. Endringer som berører fasade, sjakter og bæring på bygget vil ikke kunne gjennomføres.

Endringer vil nødvendigvis medføre en priskonsekvens. Reduksjon dersom du velger rimeligere løsninger, eller pristillegg dersom du oppgraderer. Vi legger vekt på at alle endringer skal kunne gjennomføres uten unødvendige merkostnader.

Ta kontakt

Aurora Koteng
Daglig Leder Koteng Bolig

Hovednummer: 73 80 22 20
Mobil: 901 57 725
aurora@koteng.no

Logo KOTENG 01 Transp

Se også våre andre prosjekter på www.kotengbolig.no
For prosjektinfo se www.koteng.no/mellomila57info