Utomhus Mellomila 57

Utomhusarealene består av både felles og private uterom. Det felles uterommet er en lun og frodig hage som vender mot sør. Her er det rike muligheter for opphold og lek. Hagen er opparbeidet med høy kvalitet i et modere formspråk som er sett i sammenheng med den nye bebyggelsen.

Leilighetene og rekkehusene har romslig private areal på bakkeplan. De private hagene er tydelig adskilt fra felles uterom og gate. Rekkehusene har forhager mot gata i nord og private hager mot friområde i sør.

Det er gode forbindelser til både Ilabekken og strandområde i Ilsvika.

Birgit Høyland
Landskapsarkitekt Agraff

Ta kontakt

Aurora Koteng
Daglig Leder Koteng Bolig

Hovednummer: 73 80 22 20
Mobil: 901 57 725
aurora@koteng.no

Logo KOTENG 01 Transp

Se også våre andre prosjekter på www.kotengbolig.no
For prosjektinfo se www.koteng.no/mellomila57info